Å prissette teksttjenester er vanskelig. Det kan ta lenger tid å mekke et kort, treffende slagord enn å utarbeide en bloggpost.

Ved å spesifisere ditt prosjekt under, gir vi deg en pris på jobben du ønsker gjort. Jo mer utfyllende info vi får, jo bedre grunnlag har vi for å sette en fornuftig pris på et prosjekt dere blir fornøyd med. Om vi har spørsmål, kontakter vi dere og sier "heisann"!

Vårt mål er, uansett oppdrag, at frasen "det var bra saker til den prisen" skal nevnes når dere snakker om oss rundt kaffemaskinen.